Ramadan

Ik vind het leuk als alle kinderen uit jullie groep kennismaken met muziek die te maken heeft met jullie cultuur en geloof. Dus daarom heb ik deze opdracht bedacht.

Lees alles wat op deze pagina staat. En ga daarna aan de slag.

Zoek een liedje op wat past bij de Ramadan. Ik zelf vind dit erg mooi:

Ik heb dit lied in Egypte geleerd, maar ik weet het niet zo goed meer hoor! Dat was ongeveer 30 jaar geleden. Ik weet alleen nog wat de titel betekent.

Je mag ook een ander lied zoeken. Misschien ken je zelf toevallig een ander lied, dan is dat natuurlijk leuk om te gebruiken!

Wat ga je dan doen?

  • Pak een vel papier en een potlood of een pen.
  • Noteer de link naar het lied. Zet ook de titel erbij.
  • Schrijf op waar het lied over gaat. Je mag het helemaal vertalen, maar je mag het ook in het kort vertellen. Zorg er wel voor dat je zelf de vertaling weet. (Je kunt ook het lied in delen verdelen, en het filmpje dan steeds even stop zetten om te vertellen wat er was gezongen.)
  • Wat willen jullie zelf nog vertellen over de Ramadan of over het lied? Schrijf dit in het kort op. Vertel niet langer dan 5 minuten.
  • Dan ga je nadenken wat we kunnen doen met dit lied. Kunnen we het leren aan je klasgenoten? Of een stuk ervan? Welk stukje zullen we ze dan leren? Schrijf dit op.
  • Schrijf de tekst van het (stukje) liedje op met Nederlandse letters. Soms moet je even nadenken hoe je het opschrijft, zodat het klopt met de uitspraak. Probeer het zo goed mogelijk, maar waar het niet lukt help ik wel.
  • Als je het niet fijn vindt als klasgenoten het gaan zingen, dan bedenk je andere opdrachten. Bijvoorbeeld: ‘Hoe vaak hoor je het woord Ramadan in het lied?’ of ‘Klap mee met het ritme van het lied.’ Probeer zo 5 opdrachten te bedenken.

Vraag of je dit papier mag kopiëren en geef de kopie aan mij. Je bewaart zelf het papier, want dat heb je de volgende les nodig. Ik bespreek met jullie wat jullie hebben gedaan.

En dan:

De volgende les mogen jullie het liedje laten horen. Ik zorg ervoor dat je het kunt laten zien of horen op het digibord. Je kunt het liedje laten horen en erover vertellen. Je gebruikt hierbij je papier van de vorige les.

Spreek dus af met je groepje wie wat vertelt.

Je klasgenoten mogen daarna vragen stellen aan jullie.

Als het liedje niet te moeilijk is, dan kunnen we samen (ik help jullie!) het liedje aan je klasgenoten leren. Of een deel ervan.

Succes!